Capturer را جنایت قربانی بیمارستان اخبار حوادث

Capturer را: جنایت قربانی بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حذف اسم و تصویرحسین پاکدل از تیزر های تلویزیونی«خانه کاغذی»

مدیران تلویزیون به خاطر حضور حسین پاکدل پخش تیزر های تلویزیونی فیلم «خانه کاغذی» را متوقف کرده اند.

حذف اسم و تصویرحسین پاکدل از تیزر های تلویزیونی«خانه کاغذی»

حذف اسم و تصویرحسین پاکدل از تیزر های تلویزیونی«خانه کاغذی»

عبارات مهم : تلویزیون

مدیران تلویزیون به خاطر حضور حسین پاکدل پخش تیزر های تلویزیونی فیلم «خانه کاغذی» را متوقف کرده اند.

مهدی صباغ زاده کارگردان فیلم «خانه کاغذی» راجع به پخش تیزر این فیلم از تلویزیون به صبا گفت: علی رغم گرفتن مجوز و کد پخش تیزر های این فیلم از تلویزیون و بعد از چندین بار پخش این تیزر، مدیران تلویزیون به خاطر حضور حسین پاکدل پخش آن را متوقف کرده اند.

حذف اسم و تصویرحسین پاکدل از تیزر های تلویزیونی«خانه کاغذی»

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول ساخت تیزر تازه این کار هستیم و باید اسم و تصویر حسین پاکدل از تیزرهای این فیلم از بین بردن شود تا بتوانیم کد پخش تازه جهت تیزر های «خانه کاغذی» بگیریم.

واژه های کلیدی: تلویزیون | تلویزیون | حسین پاکدل | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs